Thông tin về công ty

Ngày Thành Lập:

http://crescentcotton.com/images/line.jpg


05th tháng 10 2010

Mã số thuế:

0104957883

Số điện thoại:

024 38264123-0904762338

E-Mail address:

binh.anbinh.co.ltd@gmail.com

Website:

http://anbinhembroidery.com/

http://anbinh.trustpass.alibaba.com/company_profile.html